O NÁS

Naše ciele: stabilizovať a rozširovať svoje postavenie na slovenskom trhu a postupne sa presadzovať aj na zahraničných trhoch. Uspokojovať čo najlepšie všetky potreby a priania zákazníkov a budovať tak dobré meno firmy. Dôsledne dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky a požiadavky zákazníka, t.j. termíny, kvalitu, doplnkové služby a poradenstvo so snahou splniť i tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka.

M T K   I N V E S T