Bezdrôtová elektroinštalácia

13.03.2020

Najvhodnejšie na všetky už existujúce stavby, bytové jednotky, komerčné budovy, kancelárie atď. - Pre viac info kliknite na obrázok.

Komunikácia medzi prvkami prebieha bezdrôtovo na frekvenciách

868 - 915 MHz, pomocou úplne unikátneho protokolu RFIO (proprietárne bezdrôtový protokol spoločnosti ELKO EP), ktorý je jedinečný

svojou štruktúrou. Výhody protokolu RFIO: • spoľahlivo prenáša malé

dátové pakety prenosovou rýchlosťou až 100 kbit / s • nevyžaduje žiadne poplatky ani licencie • použitá frekvencia nijako nekoliduje s (Wi-Fi

/ Bluetooth) zariadeniami • nezahlcuje zbytočne komunikačný priestor

ne-adresovanými povely • nízko-energetická komunikácia • prenos dát

medzi bezdrôtovými prvkami prebieha systémom, kedy ostatní prijímača

v dosahu pomáhajú preniesť informáciu (paket) vzdialenému prijímaču, ktorý by bol samostatne mimo dosahu. Takto je možné pokrývať

objekty (nehnuteľnosti) väčšieho rozsahu a tiež zvyšovať spoľahlivosť

v rámci prenosu u náročnejších budov.